Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Oznámení o implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů

(nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES)

Obchodní korporace Automyčka Express s.r.o. (dále jen AE) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v případech a za podmínek upravených závaznou směrnicí ředitele Standardy ochrany osobních údajů dle GDPR ze dne 24. 5. 2018.

Na AE je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet e-mailem na adrese karolina@automycka.cz, nebo poštou na adrese Automyčka Express s.r.o., Náměstí Republiky 8, 110 00 Praha 1 - Staré Město.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na AE obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě s žádostí o omezení zpracování, vznesením námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Shora uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na AE obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

V Praze dne 24. 5. 2018
Mgr. Karolína Hicklová
jednatelka